You Were the Last High Lyrics
Dandy Warhols

I am alone but adored Yalnızım ama düşkünüm
By a hundred thousand more yüzbin kere daha fazla
Then I said when you were the last (high) Söyledim senin son aşkım olduğunu
And I have known love yaşıyordum aşkı
Like a whore bir fahişe gibi
From at least ten thousand more en azından on bin kere daha fazla
Then I swore when you were the last Yemin ettim senin son aşkım olduğuna

When you were the last high Sen benim son aşkımdım
Igh-igh-igh
Igh-igh-igh

You were awake Uyanmıştın
And I should've stayed O halde kalmalıydın
But wondered Ama kaygılandın
I was only out for a day Yalnızca bir günlüğüne gitmiştim
Out for a day Bir günlüğüne
It was Chicago for a moment and then Kısa bir an için Chicago'daydım ve sonra
It was Paris and London for a few days Bir kaç günlüğüne Paris ve Londra'da
But I am alone but adored Yalnızım ama düşkünüm
By a hundred thousand more yüzbin kere daha fazla
Then I swore when you were the last Yemin ettim senin son aşkım olduğuna

When you were the last high Son aşkımdım sen
Igh-igh-igh
Igh-igh-igh

When you were the last high Sen benim son aşkımdım
Igh-igh-igh
Igh-igh-igh

I was the first to have spoken İlk konuşan bendim
And I said just about söylememen gereken her şeyden
All of the things you shouldn't say bahsettim sadece 
So maybe you loved me but now Belki beni sevmiştin ama şimdi
Maybe you don't belki beni sevmiyorsun
And maybe you'll call me Belki beni ararsın
Maybe you won't (oh) Belki de aramazsın

I am alone but adored Yalnızım ama düşkünüm
By a hundred thousand more yüzbin kere daha fazla
Then I said when you were the last (high) Söyledim senin son aşkım olduğunu
And I have known love yaşıyordum aşkı
Like a whore bir fahişe gibi
From at least ten thousand more en azından on bin kere daha fazla
Then I swore when you were the last Yemin ettim senin son aşkım olduğuna

When you were the last high Sen benim son aşkımdım
Igh-igh-igh
And you were the last high Sen benim son aşkımdım
Igh-igh-igh
 
 
 

Black Rebel Motorcycle Club
Whatever Happened To My Rock 'n' Roll


Spoken: 1...2...3...4!

You want a part of me istiyorsun bir parçamı
You want the whole thing istiyorsun tümünü
You want to feel something more than I could ever bring hissetmek istiyorsun verebileceğimden daha fazlasını
You want it badly istiyorsun çok fena
You want it tangled istiyorsun karmakarışık
I want to feel something more than I was strangled hissetmek istiyorsun boğulacağımdan daha fazlasını

I fell in love with the sweet sensation Tatlı bir hisle aşık oldum
I gave my heart to a simple chord kalbimi yalın bir akorda verdim
I gave my soul to a new religion ruhumu yeni bir dine verdim
Whatever happened to you? Ne oldu sana?
Whatever happened to our rock'n'roll? Ne oldu rock'n'rollumuza?
Whatever happened to my rock'n'roll? Ne oldu rock'n'rolluma?

She wants it hallow istiyor kutsanmasını
She wants it tainted istiyor bozulmasını
She wants to feel something more than she was naked hissetmek istiyor çıplak olduğundan daha fazlasını
You want to hide away istiyorsun saklanmak
You're scared to touch it dokunmaya korkuyorsun
I want to feel something more than I care to take ???

I fell in love with the sweet sensation Tatlı bir hisle aşık oldum
I gave my heart to a simple chord kalbimi yalın bir akorda verdim
I gave my soul to a new religion ruhumu yeni bir dine verdim
Whatever happened to you? Ne oldu sana?
Whatever happened to our rock'n'roll? Ne oldu rock'n'rollumuza?
Whatever happened to my rock'n'roll? Ne oldu rock'n'rolluma?

She wants your image suretini istiyor
She wants your kiss öpücüğünü istiyor
She wants to get inside your head and tell it like it is kafanın içine girip böyle olduğunu söylemek istiyor
You want it badly istiyorsun çok fena
You want it so completely istiyorsun tastamam
I want to feel something more cos I can't f***in' breathe hissetmek istiyorum nefes alamadığımdan daha fazlasını

I fell in love with the sweet sensation Tatlı bir hisle aşık oldum
I gave my heart to a simple chord kalbimi yalın bir akorda verdim
I gave my soul to a new religion ruhumu yeni bir dine verdim
Whatever happened to you? Ne oldu sana?
Whatever happened to our rock'n'roll? Ne oldu rock'n'rollumuza?
Whatever happened to my rock'n'roll? Ne oldu rock'n'rolluma?
 
"C'mon C'mon"
The Von Bondies

On another day c'mon c'mon Başka bir gün, haydi haydi
With these ropes I tied can we do no wrong Bağladığın bu iplerle yapmayız yanlış bir şey
Now we grieve cause now is gone Kederliyiz şimdi çünkü artık bitti
Things were good when we were young Gençken her şey güzeldi

With my teeth locked down I can see the blood Dişlerim kitlenmiş halde görebiliyorum kanı
Of a thousand men who have come and gone Gidip geliyor binlerce adam
Now we grieve cause now is gone Kederliyiz şimdi çünkü artık bitti
Things were good when we were young Gençken her şey güzeldi

Is it safe to say? (c'mon c'mon) Söylemek doğru mu bunu? (haydi haydi)
Was it right to leave? (c'mon c'mon) Ayrılmak doğru muydu? (haydi haydi)
Will I ever learn? (c'mon c'mon) Bir gün anlar mıym acaba? (haydi haydi)
(c'mon c'mon c'mon c'mon) (haydi haydi haydi haydi)

As I make my way c'mon c'mon Kendi yolumu çizerken haydi haydi
These better nights that seem too long Güzel geceler uzun gelir insana
Now we grieve cause now is gone Kederliyiz şimdi çünkü artık bitti
Things were good when we were young Gençken her şey güzeldi

With my teeth locked down I can see the blood Dişlerim kitlenmiş halde görebiliyorum kanı
Of a thousand men who have come and gone Gidip geliyor binlerce adam
Now we grieve cause now is gone Kederliyiz şimdi çünkü artık bitti
Things were good when we were young Gençken her şey güzeldi

Is it safe to say? (c'mon c'mon) Söylemek doğru mu bunu? (haydi haydi)
Was it right to leave? (c'mon c'mon) Ayrılmak doğru muydu? (haydi haydi)
Will I ever learn? (c'mon c'mon) Bir gün anlar mıym acaba? (haydi haydi)
(c'mon c'mon c'mon c'mon) (haydi haydi haydi haydi)

Is it safe to say? (c'mon c'mon) Söylemek doğru mu bunu? (haydi haydi)
Was it right to leave? (c'mon c'mon) Ayrılmak doğru muydu? (haydi haydi)
Will I ever learn? (c'mon c'mon) Bir gün anlar mıym acaba? (haydi haydi)
(c'mon c'mon c'mon c'mon) (haydi haydi haydi haydi)

And no this day these deepened wounds don't heal so fast Bu derin yaralar şimdi hızlı iyileşmez
Can't hear me croon of a million lies that speak no truth Duyamazsın gerçek olmayan milyonlarca yalan mırıldandığımı.
Of a time gone by that now is through ???
"Movin' On Up"
Primal Scream


I was blind, now I can see Kördüm artık görebiliyorum
You made a believer, out of me Benden bir inanan çıkardın
I was blind, now I can see Kördüm artık görebiliyorum
You made a believer, out of me Benden bir inanan çıkardın

I’m movin’ on up now Artık kıpırdıyorum
Gettin’ out of the darkness Çıkıyorum karanlıktan
My light shines on Işığım parlıyor üzerine
My light shines on Işığım parlıyor üzerine
My light shines on Işığım parlıyor üzerine

I was lost, now I’m found Kayıptım, artık değilim
I believe in you, I’ve got no bounds İnanıyorum sana, kalmadı sınırlarım
I was lost, now I’m found Kayıptım, artık değilim
I believe in you, I’ve got no bounds İnanıyorum sana, kalmadı sınırlarım

I’m movin’ on up now Artık kıpırdıyorum
Gettin’ out of the darkness Çıkıyorum karanlıktan
My light shines on Işığım parlıyor üzerine
My light shines on Işığım parlıyor üzerine
My light shines on Işığım parlıyor üzerine

I’m getting outta darkness Çıkıyorum karanlıktan
My light shines on Işığım parlıyor üzerine
I’m getting outta darkness Çıkıyorum karanlıktan
My light shines on Işığım parlıyor üzerine
 

Jacqueline
Franz Ferdinand


Jacqueline was seventeen Jacqueline onyedisindeydi
working on a desk çalışıyordu bir masanın üzerinde
when Ivor Ivor
Peered above a spectacle bir bakış attığında
forgot that he had wrecked a girl unutmuştu onun bitik bir kız olduğunu
Sometimes these eyes Bazen bu gözler
Forget the face they're peering from baktıkları yüzleri unuturlar
When the face they peer upon Baktıkları yüzler
Well, you know Anlarsın
That face as I do Baktığım o yüzler
And how in the return of the gaze Bir bakışın karşılığı olarak
She can return you the face gözünü dikip baktığın
That you are staring from yüzünü dönebilir sana 

It's always better on holiday Tatildeyken daha iyidir
So much better on holiday Tatildeyken çok daha iyidir
That's why we only work when  Paraya ihtiyacımız olunca
We need the money çalışırız bu yüzden

Gregor was down again Gregor yine yıkılmış yere
Said come on, kick me again Dedi ki haydi, yine beni tekmele
Said, I'm so drunk Dedim ki öyle sarhoşum ki
I don't mind if you kill me beni öldürsen de umrumda değil
Come on you gutless haydi seni cesaretsiz
I'm alive Yaşıyorum
I'm alive Yaşıyorum
I'm alive Yaşıyorum
and how I know it ve biliyorum ki
But for chips and for freedom Ama cips ve özgürlük için
I could die ölebilirim
 
 
Slow Life
Super Furry Animals


Slow Life Sakin hayat
Oooooh...

Move you Kıpırdatır seni
Buy and sell you alıp satar seni
Terrorise you yıldırır seni
Mass destruct you yakıp yıkar seni

Flaunt you teşhir eder seni
Disconnect you ayırır seni
Clusterfuck you ???
We will crush you Ezeceğiz seni

Rocks are slow life (X8)  ???

I see Anlıyorum
Television Televizyon
Pretty pictures Sevimli görüntüleri
Of starvation Açlığın
 
Icy Buz gibi
Cold apartments Soğuk apartmanlar
I see fractures Çatlakları görüyorum
I see fragments Parçaları görüyorum

Rocks are slow life (X12)

Oooooh